®

- en båtreise du aldri glemmer


Annonsere

Kontakt

Om

Barnemat

Barnestell / Utstyr Barnevogner Bilseter Bøker Fra uke til uke Gutt eller Jente? Helseinfo. Klær og Sko Leker / Fritid / Utstyr  0-15 Mammaklær

Navneguiden

Ord og Beskrivelser

Reise med barn

Til London

Reiseguider

Sikkerhetsutstyr

Sykehus / Fødested

Tvillinger

Utstyr for Funksjonshemmede

SIDS
  


 

Kontaktinformasjon og linker til

Sykehus og Fødeavdelinger.

 

I Norge kan du selv velge ved hvilket sykehus du vil føde, og våre

linker til disse gjør at informasjonen du får, alltid er oppdatert.


 

 

 


 

 

Velg fylke

 


 

 

 


 

 

Akershus

Akershus

 

 

Akershus Universitetssykehus

 

Adresse: Sykehusvn 27, 1478 Nordbyhagen  -  Telefon: 67 92 88 60

 

Hjemmeside     Hjemmside Fødeseksjonen

 

 

Sykehuset Asker og Bærum HF

 

Adresse: Sogneprest Munthe-Kaasv 100, 1390 Rud  -  Telefon: 06780

 

Hjemmeside  -  KvinneklinikkenFødepost


 

 

 

Aust-Agder

Aust-Agder

 

Sørlandet sykehus HF Arendal

 

Adresse: Sykehusveien 1  -  Tlf: 37 01 40 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Buskerud

Buskerud

 

Sykehuset Buskerud HF

 

Dronninggt 28, 3004 Drammen  -  Tlf: 32 80 30 00 | Jordmor: 32 80 32 51/52/54

 

Hjemmeside

 

 

Ringerike sykehus HF

 

Adresse: Arnold Dybsjords-vei 1, 3511 Hønefoss - Tlf: 32 11 61 04

 

Hjemmeside

 

 

Hallingdal sjukestugu

 

Helsetunvegen, 3570 Ål  -  Tlf: 32 08 69 00

 

Hjemmeside

 

 

Blefjell Sykehus HF, fødestova Lykkeliten på Rjukan

 

Sykehusveien 6, 3660 Rjukan  -  Tlf: 03525

 

 

Blefjell Sykehus HF, Kongsberg

 

Drammensveien 4, 3602 Kongsberg  -  Tlf: 03525

 

Hjemmeside


 

 

 

Finnmark

Finnmark

 

Helse Finnmark HF, klinikk Kirkenes

 

Dr Palmstrøms v 15 , Postboks 410, 9915 Kirkenes  -  Tlf: 78 97 30 00

 

Hjemmeside

 

 

Helse Finnmark HF, Spesialpoliklinikken i Alta (kun jordmor)

 

Tlf: 78 48 39 00

 

Hjemmeside

 

 

Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest

 

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest  -  Tlf: 78 42 10 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Hedmark

Hedmark

 

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum

 

Kirkeveien 31, 2409 Elverum  -  Tlf: 62 43 80 00

 

Hjemmeside

 

 

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Kongsvinger

 

Parkveien 35, 2212 Kongsvinger  -  Tlf: 62 88 70 00

 

Hjemmeside

 

 

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset

 

Sjukehusvn 9, 2500 Tynset  -  Tlf: 62 48 30 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Hordaland

Hordaland

 

Odda sjukehus (Forsterket fødestue)

 

Sjukehusvegen 1, 5750 Odda  -  Tlf: 0 52 53

 

Hjemmeside

 

 

Helse Bergen, Føde-barselavdeling Voss

 

Sjukehusvegen 16, 5700 Voss  -  Tlf: 56 53 35 70

 

Hjemmeside

 

 

Helse Bergen, Kvinneklinkikken

 

Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen  -  Tlf 05300

 

Hjemmeside

 

 

Haukeland Universitetsssykehus, Barselloftet

 

Haukeland Hotell, Jonas Lies vei 59, 5053 Bergen  -  Tlf: 55 20 92 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

 

Helse Sunnmøre HF - Kvinneklinikken Ålesund

 

Ålesund Sjukehus,  6026 Ålesund  -  Tlf: 70 10 50 00

 

Hjemmeside

 

 

Molde Sjukehus

 

Parkveien 84, 6407 Molde  -  Tlf: 71 12 17 60

 

Hjemmeside

 

 

Helse Sunnmøre HF - Kvinneklinikken Volda

 

Volda Sjukehus, 6101 Volda  -  Tlf: 70 05 83 61

 

Hjemmeside

 

 

Helse Nordmøre og Romsdal HF, Kristiansund

 

Herman Dølensvei 1, 6508 Kristiansund N  -  Tlf: 71 12 18 05

 

Hjemmeside


 

 

 

Nordland

Nordland

 

Nordlandssykehuset HF, Bodø

 

8092 Bodø  -  Tlf: 75 43 40 00

 

Hjemmeside

 

 

Helgelandssykehuset, Brønnøyssund Fødestue

 

Tlf: 75 01 24 36

 

Hjemmeside

 

 

Helgelandssykehuset HF, Avdeling Rana

 

Sjøforsgata 36, 8607 Mo i Rana  -  Tlf: 75 12 52 00

 

Hjemmeside

 

 

Helgelandssykehuset, Avdeling Mosjøen (fødestue)

 

Postboks 568, 8651 Mosjøen  -  Tlf: 75 11 51 54

 

Hjemmeside

 

 

Helgelandssykehuset, Avdeling Sandnessjøen

 

Postboks 613, 8801 Sandnessjøen  -  Tlf: 75 06 52 40

 

Hjemmeside

 

 

Hålogalandssykehuset Narvik

 

Sykehusveien, 8516 Narvik  -  Tlf: 76 96 80 00

 

 

 

 

Hålogalandssykehuset Stokmarknes

 

Søndregt 19, 8452 Stokmarknes  -  Tlf: 75 42 40 00

 

 

 

 

Nordlandssykehuset, Lofoten (jordmorsstyrt fødeenhet)

 

Sykehusbakken 23, 8375 Leknes  -  Tlf: 76 06 01 22

 

Hjemmeside


 

 

 

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag

 

Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger

 

Kirkegt 2, 7600 Levanger  -  Tlf: 74 09 80 00

 

 

Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos

 

Serviceboks 1001, 7809 Namsos  -  Tlf: 74 21 57 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Oppland

Oppland

 

Sykehuset Innlandet HF, avd Gjøvik

 

Kyrre Greppsgt 11, 2819 Gjøvik  -  Tlf: 61 13 70 00

 

Hjemmeside

 

 

Valdres Fødestue

 

2900 Fagernes  -  Tlf: 61 35 98 90

 

 

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

 

Anders Sandviksgt 17, 2629 Lillehammer  -  Tlf: 61 27 22 20

 

Hjemmeside


 

 

 

Oslo

Oslo

 

Ullevål Universitetssykehus

 

Kirkeveien 166, 0407 Oslo  -  Tlf: 23 01 56 80 / 22 11 98 05

 

Hjemmeside

 

 

Rikshospitalet, kvinneklinikken

 

Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo  -  Tlf: 23 07 00 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Rogaland

Rogland

 

Stavanger Universitetssjukehus

 

Armauer Hansensv. 20, Postboks 8100, 4068 Stavanger  -  Tlf: 51 51 94 62

 

Hjemmeside

 

 

Helse Fonna HF - Haugesund

 

Postboks 2170, 5504 Haugesund  -  Tlf: 52 73 20 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Sogn

Sogn og Fjordane

 

Helse Førde HF, Lærdal sjukehus, Førde (Forsterket fødestue)

 

6887 Lærdal  -  Tlf: 57 64 00 00

 

Hjemmeside

 

 

Helse Førde HF, Nordfjord Sjukehus (Fødestue)

 

Tlf: 57 86 40 00

 

Hjemmeside

 

 

Helse Førde HF, Lærdal Sjukehus

 

6887 Lærdal  -  Tlf: 57 64 00 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

 

Universitetssykehuset i Trondheim

 

Olav Kyrresgt 11, 7006 Trondheim  -  Tlf: 72 57 57 77

 

Hjemmeside

 

 

Universitetssykehuset i Trondheim - avdeling Orkdal

 

7300 Orkanger  -  Tlf: 72 47 01 48

 

Hjemmeside

 

 

Ørland Fødestue 

 

Tlf: 72 51 41 47 / 40 20 05 85


 

 

 

 

 

Svalbard

Svalbard

 

Universitessykehuset Nord-Norge, Lonyearbyen Sykehus

 

9170 Longyearbyen  -  Tlf: 79 02 42 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Telemark

Telemark

 

Sykehuset i Telemark, avdeling Skien

 

Ulefossvn 55, 3710 Skien  -  Tlf: 35 00 47 61

 

Hjemmeside


 

 

 

Troms

Troms

 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Regionsykehuset i Tromsø

 

Postboks 24, 9038 Tromsø  -  Tlf: 77 62 64 20

 

Hjemmeside

 

 

Hålogalandssykehuset - avdeling Harstad

 

Tlf: 77 0 150 00

 

 

 

 

Fødestua i Midt-Troms

 

9303 Finnsnes  -  Tlf: 77 87 14 90

 

 

 

 

Sonjatun Helsesenter

 

9151 Storslett  -  Tlf: 77 77 08 25

 

Hjemmeside


 

 

 

Vest-Agder

Vest-Agder

 

Sørlandet sykehus HF Kristiansand

 

Eg, 4615 Kristiansand  -  Tlf: 38 07 30 00

 

Hjemmeside

 

 

Sørlandet sykehus HF Flekkefjord

 

Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord  -  Tlf: 38 32 71 00

 

Hjemmeside


 

 

 

Vestfold

Vestfold

 

Sykehuset i Vestfold HF

 

Halvdan Wilhelmsensallé 17, 3117 Tønsberg  -  Tlf: 33 34 25 50

 

Hjemmeside


 

 

 

Østfold

Østfold

 

Sykehuset Østfold HF

 

Cicigngt 19, 1606 Fredrikstad  -  Tlf: 69 86 12 84

 

Hjemmeside

 


 Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo PizzaBli synlig for barnefamilien,

- Bestill annonse i dag!


- startstedet for din drømmeferie


AltomLondon.no 

 

Alt innhold på Barnstell.no er opphavsrettslig beskyttet.

Vi gjør deg oppmerksom på at bak nettsiden Barnstell.no står det ikke noe helsefaglig personell. All informasjon som formidles på disse nettsidene er i sin helhet basert på innhentet informasjon fra diverse fagbøker mm. Informasjonen og artiklene erstatter på ingen måte nødvendig legekonsultasjoner under svangerskapet. Barnstell.no frasier seg ethvert ansvar i alle former for eventuelle helseskader, missforståelser, feiltolkinger etc. som følge av bruk av de beskrivelser og teknikker som gjengis og omtales på nettsidene. Personvern.