®

- en båtreise du aldri glemmer


Annonsere

Kontakt

Om

Barnemat

Barnestell / Utstyr Barnevogner Bilseter Bøker Fra uke til uke Gutt eller Jente? Helseinfo. Klær og Sko Leker / Fritid / Utstyr  0-15 Mammaklær

Navneguiden

Ord og Beskrivelser

Reise med barn

Til London

Reiseguider

Sikkerhetsutstyr

Sykehus / Fødested

Tvillinger

Utstyr for Funksjonshemmede

SIDS
  


 

Ord, Begrep og Beskrivelser fra A til Å

 

Velg forbokstav på det du søker, eller scroll nedover på siden

(Denne siden oppdateres kontinuerlig med ny informasjon - Tips oss gjerne med med din viten)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

 

P

Q

R

S

T

U

V

 

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å


 

 


 

 

 

A

Abort

Abort

Ikke alltid passer det å få barn, og og noen ganger er det kroppen som ikke er klar for et svangerskap.

Abort er en avbrytelse av svangerskapet. Man skiller mellom spontan abort, også kalt naturlig abort, hvor organismen frastøter fosteret og på den måten avbryter svangerskapet, og fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.

Fremprovosert abort, også kalt abortus provocatus, fremkalt abort, svangerskapsavbrudd og tilsiktet abort, kan foretas både før og etter fosteret er levedyktig utenfor moren. I det norske helsevesenet regnes grensen for skillet mellom abort og fødsel å gå ved den 23. svangerskapsuken. Moderne legevitenskap er kommet langt med å kunne redde for tidlig fødte barn. Her er er par linker som kan gi deg ytterligere informasjon om abort.

Amathea - Dette er et rådgivningskontor for gravide kvinner. De tilbyr gratistjenester som bl.a medisinsk veiledning, graviditetstester, foreldresamtaler mm. 

Helsenett's internettside - Her er det god informasjon for og om foreldre og barn.

 

Adopsjon

Ikke alle er så heldige at de kan få barn på den naturlige måten. Dette kan bero på forskjellige årsaker (som vi ikke tar opp her). Etter nøye og langevarige vurderinger er det mange som tar den viktige beslutningen med adopsjon. Nedenfor har vi satt opp noen linker som alle gir god informasjon om alle adopsjonsforhold, yter hjelp mm. Adopsjonsforum (Humanitær forening). Verdens Barn - hjelper med adopsjoner fra bl.a. Brasil, Kina og Thailand. InorAdopt - hjelper med adopsjoner og informerer.

 

Ammehjelp

Ammehjelpen er en norsk, frivillig organisasjon som arbeider for å hjelpe mødre som vil amme barna sine.

Ammehjelpen har rundt 200 ammehjelpere (rådgivere) fordelt på lokalgrupper rundt om i landet, som på fritiden driver mor til mor-støtte ved amming. De gir gratis rådgivning via telefon, men også på e-post og ved hjemmebesøk. Ammehjelpen ble startet under navnet «Diegivende mødres hjelpeforening» i 1968 etter initiativ av Elisabet Helsing. Foreningen er tilsluttet tilsvarende foreninger i utlandet gjennom WABA - World Alliance for Breastfeeding Action Network.  Les mer her på: Ammehjelpen.no

Helsenett har også fine nettsider om dette tema, og alt er skrevet av fagfolk.

 

Akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode som sammen med kinesisk urtemedisin og qi gong utgjør den tradisjonelle kinesiske medisinen. Metoden består i å sette tynne akupunkturnåler inn i spesifikke punkter på kroppen for å påvirke kroppens qi og dermed kurere sykdom og frembringe helse.

Vesten har sakte, men sikkert åpnet øynene for akupunktur de siste årene og i Norge brukes akupunktur nå på smerteklinikker og fødeavdelinger på sykehusene. 27% av sykehusene i Norge tilbyr alternative behandlingsmetoder (2003), og akupunktur er den vanligste. Mange fysioterapeuter og enkelte leger bruker akupunktur i sin praksis. Et resultat av dette er at det blir forsket mer på akupunktur, noe kineserne ikke har vært spesielt opptatt av. Det har blitt publisert grundige forskningsrapporter i flere store medisinske tidsskrifter, blant annet British Journal of Medicine.

Ifølge kinesisk medisinsk tankegang kan sykdom komme av ytre eller indre årsaker. Man kan bli angrepet av ytre patogene faktorer som vind, kulde, fukt, tørke eller hete som kan gi sykdommer som forkjølelse og hodepine og forskjellige smertetilstander. Sykdom kan også komme innenfra av emosjonelle årsaker eller for eksempel dårlig kosthold, traume, overtrening/mangel på trening eller stress. Diagnose settes ved hjelp av grundig utspørring av pasienten i tillegg til tunge- og pulsdiagnose. Deretter bestemmes punkter og nåler settes inn for å gjenopprette balanse i kroppen.

 

Allergi

Ordet allergi kommer fra gresk; Allos = forandret, og Ergos = reaksjon. Allergi betyr således forandring i kroppens reaksjonsmåte på de i våre omgivelsers naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer.

Det var barnelegen Clemens von Pirquet som utformet egrepet "allergi" i begynnelsen av forrige århundre. Allergi betyr økt reaksjonsberedskap, det vil si at kroppens eget forsvar mobiliserer kraftig overfor såkalte allergener (allergiutløsende fremmedstoffer gjennom mat, medisiner, i luften eller ved berøring av planter eller dyrehår). I stedet for at organismen "lærer" seg å bearbeide bestemte stoffer, trer forsvaret i funksjon. I blodet dannes "antistoffer" mot disse allergenene.

Allergi oppstår som utslett på huden, kløe, hevelser i slimhinnene, diaré og annet. Siden antistoffene blir fordelt gjennom blodet kan en allergisk person få hevelse å leppene og rødfarget hud i ansiktet etter bare å ha berørt et allergiutløsende næringsmiddel med hånden.

Allergi er ikke en sykdom, men en måte å reagere på. En form for overfølsomhet som skyldes spesielle forandringer i kroppens immunforsvar. Når kroppen reagerer allergisk på et stoff vil cellene i kroppen produsere et stoff kalt histamin. Histamin fører til at kapillærårene utvider seg. Matvarer som sjelden gir allergi er poteter, ris og mais.

Med atopi forstår vi en arvelig betinget evne til å danne for mye av visse stoffer i kroppens forsvarssystem. Dette kan i sin tur føre til allergiske reaksjoner.

Man regner med at ca. 30-40% av befolkningen lider av en eller annen form for allergisk lidelse. Siden 1960 har allergiske sykdommer økt dramatisk, spesielt blant barn og unge.

Mest kjente former for allergi er; høysnue, astma, elveblest og eksem.

Det er trolig flere forhold som bidrar til økningen av allergiske lidelser. Flere og flere mennesker oppholder seg innendørs i større deler av døgnet enn tidligere. Både ute- og innemiljø, livsstilsendringer og personlig hygiene nevnes som viktige årsaker. Vårt forsvarssystem modnes allerede i fosterstadiet og utvikler seg videre i møtet med omverdenen. «Vanlige» infeksjoner kan således være av stor betydning for en normal utvikling av dette systemet. En for «steril» livsførsel kan likeledes kunne føre til en endring i retning økt allergiforekomst . Dette forholdet sammen med økende luftforurensning kan være noen av de viktigste årsaker til den kraftige økningen i allergier. Siden 1989 har det også foregått omfattende forskning i forhold til den såkalte hygienehypotesen som søker å forklare økningen i forkomsten av allergi og andre autoimmune sykdommer.

Se også tilsetningsstoffer

 

Amniocentece

Amniocentese, kalt fostervannsprøve, er en undersøkelse der en lang nål stikkes gjennom mavehuden og livmorveggen under ultralydveiledning. Det blir tatt ut litt fostervann som også inneholder enkelte celler fra fosteret.

Prøven blir gjerne utført på gravide kvinner med relativt høy alder i forhold til graviditet, gjerne over ca 36 år. Man gransker fostervæsken og cellenes kromosomer for å kunne oppdage sykdomer som for eksempel: kromosomfeil, spesielt Downs syndrom, ryggmargsbrokk eller arvelige sykdommer.

Ved kartlegging av kromosomene blir kjønnet bestemt. Denne prøven tas helst i 15. og 16. uke. Siden 2005 har det vært mulig å få utført dobbeltest i Norge som et alternativ til fostervannsprøve. Selv om en fostervannsprøve gir et mer korrekt svar, er fordelen ved dobbeltesten at den kan tas tidligere og at den ikke medfører noen risiko for fosteret. Dobbelttesten kan utføres fra uke 8 og fram til før uke 14.

Ved funn av alvorlig sykdom kan det være aktuelt å søke om provosert abort/ svangerskapsavbrudd.

(Det er omdiskutert om de tilstander som legges til grunn for å kunne søke svangerskapsavbrudd etter 12. uke ved såkalt selektiv abort, er etiske riktige kriterier. Særlig aktuelt er dette ved Down syndrom. Foreldreforeninger og interesseorganisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse, gir uttrykk for at de finner det diskriminerende at Down syndrom er grunnlag for at fosteret ikke har samme vern som andre fostere.)

Kilde: Wikipedia

 

Annerledes barn - Landsforbund og Støtteforeninger

Ikke alle er så heldige å oppleve at alt gikk som det skulle under svangerskapet og fødselen, og da er det godt å kjenne til at det finnes hjelpere og støtteforeninger man kan henvende seg til. Nedenfor finner du linker til flere landsforbund og støtteforeninger.

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Foreningen Norges Døvblinde

Foreningen for muskelsyke

Hørselshemmedes Landsforbund

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Leppe-/ganespalte foreningen

Landsforeningen for ryggmargsskadde

Landsforeningen for amputerte

MBD-foreningen

Down syndrom - Marihøna, Tidsskrift for foresatte til barn og unge med Downs

Down syndrom - Støtteforeninger for foreldre til barn med Downs syndrom

Norsk Tourette forening

Norges Astma og Allergiforbund

Norges Diabetesforbund

Norges døveforbund

Norsk Epilepsiforbund

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Støtteforeningen for kreftsyke barn

Senter for sjeldne sykdommer og syndromer (SSSS) ved Rikshospitalet


 

 

 

B

B

 

Babysvømming

Norges Livredningsselskap - Norges Livredningsselskap Oslo og Bærum krets holder babysvømming i Oslo.

 

Baktteriologiske prøver

Dette er prøver som blir tatt av enten urin eller væske fra sår, fostervann eller andre ting, og sendes til analyse på et laboratorium for å se om det finnes bakterier. Slike prøver gjøres for å finne ut om mor eller barn har en eventuell smitte, og så for evt. kunne medisinere med rett medisin.

 

Barneombud

Se denne linken: Barneombudet

 

Barnesug

Dette er et uttrykk som brukes ved at man (jordmor) benytter en liten plastbeholder med to slanger som brukes til å suge opp fostervann fra barnets munn rett etter fødselen, slik at bernet ved innånding/svelging ikke trekker fostervann ned i lungene.

 

Barnløshet

Det er ikke alle som greier å bli gravide på den naturlige måten, og i slike tilfeller har man mulighet til å få hjelp fra den medisinske ekspertisen. Vi har satt opp et par linker hvor du kan få informasjon om tilbudene, og du kan også få i kontakt med andre som er i samme situasjon. Helsenett - Her finnes mye god informasjon. 

 

Barselavdeling

En barselavdeling (noen ganger sien man bare barsel) er den avdelingen som mor og barn blir plassert på etter at fødselen overstått.

 

Barselhagen

Barselhagen er et navn på en avdeling tilhørende Aker sykehus i Oslo. I barselhagen kan hele familien kan være samlet i et par døgn etter en fødselen. Barselhagen på Aker ble iverksatt som et eksperiment tidlig på nitti-tallet , me var så vellykket at nå finnes det slike ved de aller fleste sykehus i landet.

 

Barselpermisjon

Barselpermisjon er en lovfestet permisjon som gis enten med eller uten lønn til alle som har født. Ved dødfødsel er det egne regler som gjelder, med kun seks ukers permisjon. I de tilfeller der barnet er i live ved fødsel, men dør like etterpå, gjelder de vanlige rettighetene om lønnet permisjon. Mer info. om dette kan du få på NAV.

 

Bekkenløsning

Det forskes mye på problematikken rundt bekkenløsning, og Haukeland Sykehus har i flere år forsket på dette. Sykehuset gir på sine nettsider Haukeland.no gode råd til alle som er plaget av bekkenløsning i en eller annen form.

På denne linken til LKB - Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager, finnes mye god og nyttig informasjon om dette tema, eks. trygderettigheter, metoder for behandling, hjelpemidler mm.

 

Betahemolytiske Streptokokker

Gruppe B-streptokokker (Streptococcus agalactiae), GBS, er en bakterieart, egentlig beta-hemolytiske streptokokker Lancefield-gruppe B. De kalles beta-hemolytiske på grunn av sitt utseende med fargeløs hemolyse rundt koloniene ved vekst på blodagar-skål.

De er den viktigste årsak til blodforgiftning (sepsis) samt hjernehinnebetennelse hos nyfødte barn. Gruppe B-streptokokker kan dessuten forårsake lungebetennelse og høy dødelighet hos nyfødte, dersom de blir smittet.

De eksisterer i skjeden hos opptil ti prosent av samtlige gravide. Nesten halvparten av disse overfører bakterien til barnet under fødselen. Tross det, blir meget få barn syke (to til tre av tusen nyfødte).

Hos voksne kan GBS gi sepsis ("blodforgiftning"), bløtdelsinfeksjoner, lungebetennelse og endokarditt (betennelse i hjerteklaffer) spesielt hos personer med redusert immunforsvar (diabetikere, alkoholikere, eldre).

Bilirubin

Bilirubin

Bilirubin er et pigmentstoff som dannes når røde blodlegemer går i stykker. Røde blodlegemer har vanligvis en levetid på 120 dager, deretter brytes de ned og skilles ut gjennom leveren til gallen. Hos noen nyfødte er ikke leveren helt moden ennå og bilirubinet kommer ut i huden slik at babyen ser litt gyllen og brun ut. Ett døgns lysbehandling med ultrafiolett lys er som regel nok for å bryte ned bilirubinet ute i huden.

 

Biparietal diameter (BPD)

BDP er den diameteren man måler med ultralyd for å se størrelsen på fosterets hode. Måleavstand er fra øre til øre.

 

Bleieutslett

Ved bleieutslett ser man som regel noen røde prikker i bleieområdet. Slike kommer fordi barnet enten går med for våte bleier eller det kan komme av at barnet ikke tåler de stoffene som er i den bleien som benyttes. Ved sistnevnte må man prøve en annet bleiemerke og se om det hjelper.

 

Blodgjennomstrømning (Måling)

Utføres ved hjelp av ultralyd, måles blodets gjennomstrømning i navlesstrengen til barnet. Dette gir indikasjoner på hvordan barnet har det inne i mors liv. Målingen foretas som oftest mot slutten av svangerskapet og eller dersom det er mistanke om at noe er galt med babyens næringstilførsel.


 

C

C

 

Cerclage / Cervical Cerlage

Cerclage / Cervical Cerlage er at man syr et bånd rundt livmorhalsen for å hindre at denne skal åpne seg slik at man føder for tidlig. Dette er en noe omdiskutert prosess, og om effekten av denne, men hos kvinner som har født for tidlig ved en tidligere anledning mener man at det i 1 av 20 tilfeller vil kunne forlenge svangerskapet utover 33 uker.

Kilde: Svangerskapsomsorg i almenpraksis.

 

Cervixinsuffisiens

Cervixinsuffisiens er en "fagbetegnelse" når livmorhalsen regnes for svak til å holde på babyen og fostervannet inne i livmoren slik at den begynner å åpne seg for tidlig noe som kan medføre en sen abort eller en for tidlig fødsel. Ved gjentagelser av dette "fenomenet" defineres det som en svakhet.

Kilde: Svangerskapsomsorg i almenpraksis.

 

Coombs prøve

En prøve som hentes fra navlesnoren etter at babyen er født. Man tar denne for å se om barnets mor har utviklet antistoffer mot barnets blod. Dette er i de tilfellene der mor har blodtype rhesus negativ.

 

Cystitt

Urinveisinfeksjon / blærekatarr.

 

Cøliaki

Hva er Cøliaki (Glutenintolerans)

Cøliaki er en sykdom i tynntarmen. Normalt har tynntarmens slimhinne utallige små fingerlignende utløpere som kalles for tarmtotter.

De som har cøliaki (cøliakere), og som ikke har fått noen behandling for dette, har ødelagte tarmtotter. De normale tarmtottene er dekket av tallrike høyt spesialiserte epitelceller, som bidrar til at næringsstoffene i mat brytes ned og deretter suges opp i kroppen. Ved cøliaki skades disse cellene ved inntak av gluten, og man kan si at cøliaki fremkalles av gluten.

Du kan lese mye mer om Cøliaki her på NCF - Norsk Cøliaki Forening.

 


 

D

D

 

Diabetes

Er det man til vanlig kaller for sukkersyke. Noen gravide kan utvikle en mildere form for diabetes under graviditeten, men dette går for de aller fleste tilbake etter fødselen. Diabetes reguleres ofte via maten. Oppdages ved postivt utslag på urinprøven.  Ved diabetes under svangerskapet blir man fulgt nøye opp på grunn av at et varierende blodsukker hos mor kan være skadelig for barnet.

 

Donorinseminasjon

Egg befruktes med sæd fra en (i Norge) anonym sædgiveer. I Norge er det per dato ikke lovlig å donere egg (kun sæd). Eggdonasjon er lovlig i de fleste andre europeiske land, noe som medfører at mange norske kvinner drar til utlandet eks. Danmark og Storbritania donert egg slik at det er mannens sæd som blir brukt istedenfor en fremmed sæd donor.

 

Dopplerapparat

Er egentlig en form for høttaler hvor man kan ved hjelp av ultralyd høre fosterlyden ut i rommet.

 

Down syndrom

Dette er barn / voksne som har en kromosomfeil. Down syndrom kalles også vanligvis mongloide.

 

Dysmature

Dette betyr "avvik i modenhet" og er noe som kan observeres hos enkelte barn. Kommer av at ernæringstilstanden for barnet i mors liv har ikke vært tilfredsstillende. Viser seg bl.a ved at barnet kan virke tynt, litt tørr i huden og noen ganger med avskallende hud. Slike barn klarer seg gjerne fint med en del ekstra næringstilførsel. Røyking i svangerskapet øker sjansene for slik tilstand.


 

E

E

 

Egg / Eggcelle

Eggcellen er den hunnlige kjønnscelle hos planter, dyr, sopp og enkelte protister, dannet ved meiose. Eggceller hører til de største av cellene til dyrene.

Eggcellen hos mennesket er en kvinnelig kimcelle som etter modning løsner fra eggstokken og blir fanget opp av egglederen (ovulasjon, eggløsning). I egglederen blir eggcellen liggende i et par døgn, og kan da bli befruktet. Eggcellen gjennomgår en utvikling som er regulert av hormoner.

 

Eggløsning

Eggløsning eller ovulasjon, (fra Lat. ovulum = lite egg) er den korte fasen (østrus) i menstruasjonssyklusen hvor den modnede, ubefruktede eggcellen blir støtt ut fra den såkalte Graafske follikkel i eggstokken. Enkelte kvinner har lette smerter i forbindelse med eggløsningen.

Eggøsningen utøses av en kraftig økt utskillelse av luteiniserende hormon (LH) fra hypofysen. Follikkelstimulerende hormon (FSH) spiller også en rolle. Måling av LH kan benyttes for å bestemme eggløsningstidspunktet, men dette er ikke egnet som prevensjonsmetode.

Etter eggløsningen kan egget på sin vandring ned egglederen til livmoren bli befruktet, hvis ikke går det til grunne og kommer ut med menstruasjonen. Det er dermed i dagene rundt eggløsningen det er størst sjanse for å bli gravid, og prevensjonsmetoder basert på "sikre" perioder er basert på å unngå samleie i dagene rundt eggløsning, sannsynligheten er størst fire dager før. Ovulasjonen skjer vanligvis ca. 14 dager før neste menstruasjon, men det er bort i mot umulig å beregne eggløsningstidspunktet ved å telle antall dager fra forrige menstruasjon. Et alternativ er å måle kroppstemperaturen daglig. Ved eggløsningen stiger den ca. 0,5 grader Celcius, noe som varer resten av syklusen. Sikre perioder og temperaturmetoden kan ikke anbefales som tilstrekkelig prevensjon.

Ettersom fruktbarheten er på topp rundt eggløsningen, vil en hos mange dyrearter se at atferden dreies i mer retning av å finne potensielle partnere. Det er antatt at dette også gjelder hos mennesket. For eksempel øker følsomheten i lukteorganene hos kvinner under ovulasjonen. En studie har vist at kvinnes preferanse for menn endres i løpet av eggløsningen til en mer primitiv drift for å finne en passende partner. En annen studie kunkluderer med at kvinner får et noe mer attraktivt utseende under eggløsningen. Betydningen og nøyaktigheten av disse studiene er meget omdiskutert i medisinske og vitenskapelige kretser.

 

Eggehvitte i urinen / Albumin i urinen

Dette er noe som automatisk blir du undersøkt hver gang den gravide er på lege/jordmor kontroll, fordi dette kan være et tegn på begynnende svangerskapsforgiftning.

Albumin er det viktigste frie proteinet i blodet. Albus på latin betyr hvit. Det samme proteinet finnes i eggehvite og i melk. Det er vannløselig, og har en avgjørende betydning for det kolloidosmotiske trykket som bidrar til at væske holdes inne i blodårene. Ved albuminmangel dannes det fort veskeopphoping i vevene. Albuminkonsentrasjonen er en markør for ernæringstilstanden. I u-landene kan underernærte barns utseende (stor mage på grunn av veskeansamling og en stor lever) skyldes for eksempel albuminmangel.

 

Embryo

Embryo er et barn eller et foster i tidig utviklingsstadium. Hos mennesket regnes i allmenhet det blivende barnet som et embryo mellom andre og åttende graviditetsuken. Rent biologisk bruker et embryo å definieres som stadiet fra den befruktede cellen, zygotet, til klekkning eller fødsel. Et embryos bygging og utvikling kalles embryogenes.

Når den første celledelingen har foregått en stund etter befruktningen dannes en plate med tre cellelag. Ene siden kalles endoderm som vil danne overflatevev i tarm og luftveier. Det midtre laget kalles mesoderm som danner mye bindevev, fettvev og muskelvev. Den andre siden/ det tredje laget kalles ektoderm og danner hud, hjerne og nervesystem. Denne platen med de tre lagene gjennomgår kompliserte foldinger og sammenføyninger som danner alle organene med tarmer, lever, kjønnsorganer, armer og ben osv.

 

Epiduralanestesi

Epiduralanestesi er en metode for bedøvelse hvor et meget tynt plastkateter føres inn i epiduralrommet i ryggen. Man kan med denne metoden få alle stadier av bedøvelse, fra lett smertelindring til en total smertelindring. Det er nå ganske vanlig med såkalt suffenta epidural som gir en lett smertelindring hvor man fortsatt kan være oppe og gå under fødselen. Med en såkalt marcain epidural er det mulig å utføre et keisersnitt uten at men kjenner noen ting til smerten. Det kan kjennes en hudberøring, men det kjennes ikke som smerte.


 

F

F

 

Fontanelle

Fontanelle er de to åpne områderne mellom skallebenene på barnets hode. Dette kan kjennes ved en svak berøring på nyfødte barn. Hodeskallen er ikke sammengrodd hos babyen før fødselen, og dette er for at hodet skal kunne passere ned gjennom morens bekken og ut.

 

Fosterhinne

Fosterhinnen er de to hinnene som omgir barnet og fostervannet inne i livmoren.

 

Fosterlyd

Fosterlyd er ganske naturlig, hjertedunkene, og lyden fra barnet inne i mors liv. Høres med stetoskop.

 

Fostervann

Fostervann er den væsken som omgir barnet som en beskyttelse under hele graviditetsperioden. Du har ganske sikkert hørt uttrykket "vannet hat gått" - eller vannavgang, og dette er ganske enkelt at det er fosterhinnene som har røket slik at fostervannet renner ut. Dette er helt naturlig ved en fødsel. Fostervannet er mellom 0.5 til to liter ved fullgått svangerskap.

 

Fostervannsdiagnostikk

Avdeling for medisinsk genetikk - Dette er nettsiden til Universitetsklinikken Haukeland Sykehus i Bergen som i tillegg til mye annet også tilbyr informasjon om fostervannsdiagnostistikk og morkakeprøver.

 

Frukbare dager

Minicomputere fra - BuenaVentura - kan påvise de  fruktbare og ufruktbare dager i den kvinnelige syklusen. Dette kan være et ganske nyttig hjelpmiddel i "prosessen" for å se om en har eggløsning.

 

Født for tidlig

Det hender noen ganger at fødselen kommer for tidlig, og i slike situasjoner har (naturlig nok) foreldrene et stort behov informasjon. På disse nettsidene Prematurforeningen og Barnelegene er det mye nyttig informasjon, artikler osv.

 

* For tidlig fødsel (Prematur) - Prematur brukes som benevning på barn født før 37:e graviditetsukes utgang. Barn født mellom 33:e og 36:e graviditetsuke bruker betegnes som for tidlig født (PT - Pre Term).

Fødsel i 29:e til 32:e uke som mye for tidlig født (VPT - Very Pre Term) og før uke 29 som ekstremt mye for tidlig født (EPT - Extremely Pre Term).

Ordet prematur betyr før modning, for tidlig, umoden.

En prematur fødsel innebærer vanligvis behandling på Neonatalavdeling for barnet.

(Neonatalavdeling er en barneintensiv sykehusavdeling med tverrfaglig personell for å behandle premature barn ). Fra uke 28 er overlevningssjansene med intensivbehandling gode. Overlevningen har blant annet med barnets lungemodning å gjøre. Ved truende førtidsbyrde kan behandlingen forhindre verkarbeid og forløsning i visse fall. Kvinnen kan da gis kortison som "påskynder lungemodningen". Når førtidsbyrden er et faktum så kan man gi barnet surfaktant for ettersom surfaktant ikke begynner dannes før uke 23 og begynner ikke dannes "i full skala" føree ca uke 30-32. Etter graviditetsuke 32 tengs vanligvis ikke dette men barnene klarer seg, tross sin litenhet (1-1,5 kg), og lungene er i allmenhet tilstrekkelig modne til å puste med uten hjelp.

 

Fødsel depresjon

Fødselsdepresjon er en depressiv episode utløst av omstendighetene rundt eller etter en fødsel, eller en depressiv episode som av andre grunner i tid faller sammen med perioden etter en fødsel. Ved behandling av fødselsdepresjon og amming er det viktig å ta hensyn til at medikamenter kan overføres til spebarnet.

For mange mødre er tiden etter en fødsel en god og lykkelig tid, men den kan også være en belastning for moren idet kreftene ikke kommer tilbake etter fødsel (for eksempel ved Post partum tyreoiditt) som forventet, samtidig som den nyfødte krever mye tid og oppmerksomhet. Forekomsten av depresjon etter fødsel er den samme som hos kvinner generelt, rundt 12-13 %. De fleste depressive episoder går over av seg selv i løpet av 3-6 måneder, men en firedel av de deprimerte mødrene har fortsatt symptomer etter 1 år. Depresjon kan påvirke forholdet mellom mor og barn, og bidra til å disponere barnet for senere, depressive perioder.


 

G

G

 

Gallefargestoff

Dette er det samme som Bilirubin

 

Genetisk rådgivning

Genetisk rådgivning er noe man kan få enten før eller etter at det er tatt en fostervannsprøve. Dette er en informasjon (fra din lege) vedrørende

eventuelle sykdommer og syndromer som kan finnes ved en slik fostervannsprøve. Her kan man få svar på den ene eller andre tilstanden hos barnet. Det er viktig at begge de blivende foreldrene er tilstede dersom det informeres om eventuellen uønskede prøveresultater.

Avdeling for medisinsk genetikk - Dette er nettsiden til Universitetsklinikken Haukeland Sykehus i Bergen som i tillegg til mye annet også tilbyr informasjon om fostervannsdiagnostistikk og morkakeprøver.

 

Glutenintoleranse

Hva er Glutenintolerans (Cøliaki)

Glutenintolerans (Cøliaki) er en sykdom i tynntarmen. Normalt har tynntarmens slimhinne utallige små fingerlignende utløpere som kalles for tarmtotter.

De som har cøliaki (cøliakere), og som ikke har fått noen behandling for dette, har ødelagte tarmtotter. De normale tarmtottene er dekket av tallrike høyt spesialiserte epitelceller, som bidrar til at næringsstoffene i mat brytes ned og deretter suges opp i kroppen. Ved cøliaki skades disse cellene ved inntak av gluten, og man kan si at cøliaki fremkalles av gluten.

Du kan lese mye mer om Cøliaki her på NCF - Norsk Cøliaki Forening.

 

Graviditetstest

Dette er som navnet tilsier en test for å sjekke om man er gravid, som man i tillegg til å få hos legen, også kan kjøpes på apotek.

 

Gulsott

Gulsott (hyperbilirubinemi) er noe som i denne sammenheng forekommer hos den nyfødte som ikke har en helt ferdig utviklet lever. Dette medfører at noe av gallefagestoffet bilirubin skilles ut i huden.

*************

Gulsott hos voksne:

Gulsott (Latin: icterus) er et tegn på en sykdomstilstand, hvor hud og slimhinner får en gulaktig farge. Den kan først ses på det hvite i øynene, deretter på huden, grunnet opphopning av gallefargestoff (bilirubin). Dette kan ha flere årsaker: unormalt stor nedbryting av røde blodceller (hemolytisk anemi), sykdom i selve leveren (smittsom gulsott, skrumplever) eller tilstopping av galleveiene (gallesten). Kan også være et resultat av svulst i bukspyttkjertelen som hindrer galle å flyte gjennom galleveien. Gulsott er således ingen sykdom, men et symptom på en sykdom. Ofte forekommer mørk urin (som cola/te), kittfarget avføring, kløe, tretthet, manglende matlyst og avmagring i tillegg til gulfargingen. Behandling vil være rettet mot årsaken til symptomene.

Gulsott kan være tegn på alvorlig sykdom, og snarlig kontakt med lege anbefales ved dette symptomet. Kilde: Wikipedia.


 

H

H

 

Helsesøster og Helsestasjon

Alle kommuner i Norge har en eller flere helsestasjoner. Disse er organisert av kommunehelsetjenesten og de blir i hovedsak administrert av en helsesøster. Helsestasjonene v/helsesøster tilbyr alle nybakte foreldre råd og hjelp om det nyfødte barnet. Alle helsestasjonene, helsesøster og den aktuelle barnelege har retningslinjer for en regelmessig kontakt med alle som er i en såkalt "nyfødtperiode", samt både i første og andre av barnets leveår. Helsestasjonen får avtomatisk melding om det nyfødte barnet fra fødestedet, og får fra disse oversendt en kopi av barnets journal. Alle får diverse tilbud fra helsestasjonen/helsesøster i løpet av de første ukene etter fødselen. Dette er et godt tilbud og betryggende som alle bør benytte mest mulig.

 

Hypermessig Gravidarum

Hypermessig Gravidarum er den kvalmen som mange gravide opplever i svangerskapet. Dette merkes for de fleste særlig i begynnelsen, men noen kan ha dette i flere måneder.

 

Hådrotsyndrom

Dette er væske som som samler seg og trykker på muskler og nerver i hendene. Kan avhjelpes ved å holde hånden opp med jevne mellomrom i løpet av dagen og natten.


 

I

I

 

Igangsetting av en fødsel

Noen ganger er det nødvendig (for den fødende kvinnen eller barnet) at fødselen settes i gang. Til dette benyttes flere forskjellige metoder, og den beste informasjonen man får om dette er fra lege/jordmor. Slike tiltak iverksetter bare dersom det er viktig.

Det finnes eksempelvis noen riestimulerende midler som oxytocin. Dette stimulerer livmoren slik at riene øker i styrke og hyppighet. Det kan brukes for å igangsette fødsel og for å stimulere fødselen uderveis dersom den går litt tregt

 

Infiltrasjonsanestesi

Infiltrasjonsanestesi er en lokal bedøvelse som eksempelvis settes på et nøyaktid sted dersom lege/jordmor må foreta klipping i mellomkjøttet/perineum hos kvinnen.

 

Innvendig undersøkelse

Innvendig undersøkelse foretas av jordmor eller lege for å kjenne etter om mormunnen er åpnen eller fordi det er nødvendig med andre opplysninger om mormunnen. Innvendig undersøkelse under selve fødselen er for å kjenne hvordan barnet ligger i stilling og hvordan dette er på vei nedover i bekkenet.

 

Infertilitet

Infertilitet er definisjonen på en manglende evne til å få barn. I denne sammenheng foretas en infertilitetsundersøkelse av både "han og henne" for å utrede problemet.


 

J

J

 

Jern

Den delen av de røde blodlegemene som frakter surstoff/oksygen rundt i kroppen.

 

Jordmor

En offentlig godkjent sykepleier med tilleggsutdanning som jordmor. 

Her er en link til alle jordmødre i Norge Link til: Den norske jordmorforening

 

Jordmorstetoskop

Et stetoskop av tre spesielt utformet for å fange opp barnets hjertelyd inni mors mage.

 

Juss

Se under Økonomi


 

K

K

 

Kardiotograf

Kardiotokograf, , er et apparat som ved fødselen nøye registrerer fosterets hjertevirksomhet og rienes hyppighet og styrke. Undersøkelse ved hjelp av kardiotokograf kalles kardiotokografi. Barnets hjertevirksomhet kan enten registreres med en probe som festes på morens mage eller med en elektrode som festes på fosterhodet.

Det normale er at fosterets hjerteaksjon ligger mellom 110 og 160 slag i minuttet. En normal registrering med en kardiotokograf forteller med stor sannsynlighet at fosteret er friskt. 

 

Kateter

Kateter er et tynt plastrør som man fører inn i kroppen for å tappe ut, eller tilføre kroppen væske.

 

Kefalhematom

Kefalhematom er en liten blødning som er forårsaket av fødselen. Dette gir en væske ansamling like under huden til barnet og mellom skallebenet. Dette er ikke på noen måte farlig, og det går tilbake av seg selv etter en kort stund.

 

Keisersnitt

Et keisersnitt er når barnet forløses ved operasjon. Livmoren åpnes gjennom kvinnens mage, og barnet hentes ut. Keisersnitt kalles også ”sectio”.

Dette utføres i meget kontrollerte former av en lege. Keisersnitt er ca. mellom ti til fenten cm., og utføres enten med epiduralbedøvelse eller med full narkose.

Det finnes flere forklaringer på hvor navnet keisersnitt satmmer fra, noen mener det kommer fra myten om at Julius Cæsar ble forløst på denne måten, men det er mer sannsynlig at ordet stammer fra det latinske ordet for å skjære; ”caedere”. På latin heter operasjonen ”sectio caesera”.

 

Krybbedød

Krybbedød er naturlig nok alle foreldres store skrekk, og ved slike opplevelser trenger man all den hjelp man kan få. Nedenfor finner du noen linker til aktuelle nettsteder som kan gi råd om forebygging, du kan lese om den forskning som utføres og de gir deg en mulighet til å komme i kontakt med mennesker som har vært gjennom en slik opplevelse.

Forum for krybbedød - Dette er nettsiden til Landsforeningen til støtte ved krybbedød.

Foreldreforeningen Plutselig Spedbarnsdød - Foreningens hjemmesider.

 

K- Vitamin

Dette gis til nyfødte barn for å sikre at koagulasjonsfaktoren i blodet trer i kraft dersom babyen av en eller annen grunn skulle ha en blødning


 

L

L

 

Lanugo

Lanugo er noen ganske små hår som barnet er dekket med i en del av svangerskapet. Disse vises i ca. femte-måned men forsvinner i løpet av de siste ukene før fødselen.

 

Livmoren (latin: Uterus)

Dette er noe som kan kalles for en "pose" som består av 90% muskelvev og 10% bindevev. Før en fødsel veier denne mellom femti til seksti gram, men øker i vekt opp mot en kilo ved fullgått. Livmoren har noe som heter livmorbåndene: Dette er fire bånd som holder denne på plass slik at blodtilførslen til livmoren opprettholdes normalt.

 

Lystgass

Er en gass form som tidligere ble brukt for å gi den fødende en lett og avslappende og smertelindrende "rus".


 

M

M

 

Matallergi

Les her vedrørende tilsetningsstoffer

 

Mekonium

Mekoniun er betegnelsen på babyens første avføring etter fødselen. Beskrives av enkelte for "BEK", fordi den er seig og svart.

 

Menstruasjon

Dette er den månedlige blødningen til alle kvinner som er i den befruktiningsdyktige alderen. Varer normalt i en periode på 3-8 dager. Denne blødningsformen skyldes at endometriet i livmoren støtes ut fordi det ikke var noe befruktet egg som ble festet.

Menstruasjonsyklusen er fra den første dagen av menstruasjonen til den neste menstruasjonens første dag. En normal syklus er på 26 og 32 dager

 

Morkake (Placenta)

Er den delen hvor utvekslingen av stoffer mellom mor og barn foregår. Morkaken fungerer også som et stensel mellom mor og barn slik at eventuelle bakterier og virus overføres fra mor til barn.


 

N

N

 

Narkose

Narkose er en form for bedøvelse. Under narkose sovner man helt inn, og får ikke med seg noe / registrerir ingen ting av det som skjer. Under narkose føler man ingen ting, og man kjenner ingen smerte.

 

Naturlig fødsel

Dette er ganske enkelt, da føder kvinnen ved hjelp av egne krefter og blir ikke tilført noen stoffer for å lette på smertene. Skjer normalt på sykehus under kontroll av jordmor og/eller lege.

 

Navlesnor (Navlestreng)

Er forbindelsen mellom mor og barn via morkaken når barnet ligger inne i livmoren. Via denne får barnet tilført surstoff og nødvendige næringsstoffer fra moren.

 

Navle

Navlen kan beskrives som en evig påminnelse om tilknytningen mellom mor og barn.  Navlestrengen klippes etter fødselen ca. 2-3 cm utefor det området der denne er festet på babyen, "isoleres" med et feste, tørker inn og faller av i løpet av de første ti dagene.

 

Neonatalavdeling

Neonatalavdeling er en barneintensiv sykehusavdeling med tverrfaglig personell for å behandle premature barn - for tidlig fødte. Fra uke 28 er overlevningssjansene med intensivbehandling gode. Overlevningen har blant annet med barnets lungemodning å gjøre. Ved truende førtidsbyrde kan behandlingen forhindre verkarbeid og forløsning i visse fall. Kvinnen kan da gis kortison som "påskynder lungemodningen". Når førtidsbyrden er et faktum så kan man gi barnet surfaktant for ettersom surfaktant ikke begynner dannes før uke 23 og begynner ikke dannes "i full skala" føree ca uke 30-32. Etter graviditetsuke 32 tengs vanligvis ikke dette men barnene klarer seg, tross sin litenhet (1-1,5 kg), og lungene er i allmenhet tilstrekkelig modne til å puste med uten hjelp.


 

O

O

 

Obstipasjon 

Dette er beskrivelsen for å være forstoppet eller å ha veldig treg mage.


 

P

P

 

Pasientklagenemda

 

Perineum (Mellomkjøttet)

Er den delen av bekkenbunnen som ligger mellom nedre del av vagina åpningen og rektum (endetarmsåpningen).

 

Pessar

Prevensjon for kvinner. Husk: Les beskrivelse for bruk og plassering på varedeklarasjonen.

 

Post Partum Blues

Dette er ikke blue-musikk, men de tårene som kvinnen gråter etter at en fødsel er vel overstått. Dette er det man kaller for følelse-tårer. De kommer som oftest rundt tredje til femte dag etter fødselen. Det antas at dette har sammenheng med, og er forårsaket av hormoner. Ca. 50% av fødende kvinner opplever dette.

 

Prematur

Betyr for tidlig fødte, og er definisjonsmessig de barna som fødes før fullgåtte 37 svangerskapsuker ( 259 dager). 

* For tidlig fødsel (Prematur) - Prematur brukes som benevning på barn født før 37:e graviditetsukes utgang. Barn født mellom 33:e og 36:e graviditetsuke bruker betegnes som for tidlig født (PT - Pre Term).

Fødsel i 29:e til 32:e uke som mye for tidlig født (VPT - Very Pre Term) og før uke 29 som ekstremt mye for tidlig født (EPT - Extremely Pre Term).

Ordet prematur betyr før modning, for tidlig, umoden.

En prematur fødsel innebærer vanligvis behandling på Neonatalavdeling for barnet.

(Neonatalavdeling er en barneintensiv sykehusavdeling med tverrfaglig personell for å behandle premature barn ). Fra uke 28 er overlevningssjansene med intensivbehandling gode. Overlevningen har blant annet med barnets lungemodning å gjøre. Ved truende førtidsbyrde kan behandlingen forhindre verkarbeid og forløsning i visse fall. Kvinnen kan da gis kortison som "påskynder lungemodningen". Når førtidsbyrden er et faktum så kan man gi barnet surfaktant for ettersom surfaktant ikke begynner dannes før uke 23 og begynner ikke dannes "i full skala" føree ca uke 30-32. Etter graviditetsuke 32 tengs vanligvis ikke dette men barnene klarer seg, tross sin litenhet (1-1,5 kg), og lungene er i allmenhet tilstrekkelig modne til å puste med uten hjelp.

 

Pudendablokade

En form for bedøvelse av skjeden. Settes av jordmor.


 

R

R

 

 

Rensing

Dette er blod og væske som kommer ut av skjeden fra livmoren etter en fødsel. Varer i ca. fem til seks uker.

 

Revmatiske sykdommer

På denne linken til St. Olavs Hospital Senter for Mødre med Revmatisk sykdom får du meget god informasjon og rådgiving til kvinner med revmatiske sykdommer relatert til svangerskapet, forløsningen og barnestellet.

 

Rhesus faktor

Dette er en blodtype (gruppe) - Rhesus positive eller Rhesus negative.

 

Rier

Dette er betegnelsen på sammentrekninger i livmorens muskulatur. Rier har som formål å skyve barnet ned gjennom fødselskanalen.


 

S

S

 

 

Seteleie

Dette er betegnelsen på en stilling, når barnet ligger med rumpa først ned mot fødselskanalen.

 

Setefødsel

Dette er betegnelsen når babyen fødes med rumpa først. Setefødsler kan være litt problematiske da man er redd for at babyens hodet skal bli sittende fast fordi dette er den største delen av babyen. Ved en setefødsel er det alltid en lege tilstede.

 

Sikkerhet

Linkene nedenfor gir deg informasjon om hva som barn kan utsettes for i hverdagen, og hvordan man kan unngå farer og skader.

Lovdata - Her presenteres bl.a forskrift om forbud mot ftalater i leketøy og en del  småbarnsprodukter som er beregnet på barn under 3 år.

Barns kjemiske hverdag - Sammendrag av en informasjonsbrosjyre som er produsert av Statens forurensningstilsyn, relatert til farer knyttet til produkter som eks. giftstoffer i leker og andre ting beregnet på barn.

 

Sopp

Kjennetegnes ved en tiltagende kløe i og rundt skjedeåpningen. Behandles med et soppdrepende middel som kan kjøpes på apoteket.

 

Sterilisering

Inngrep som gjøres for å unngå graviditet.

 

Svangerskapsavbrudd

Se Abort


 

T

T

 

Tang

En tang er et hjelpemiddel til å få barnet ut eksempelvis dersom det sitter fast eller mor ikke har mer energi til å trykke babyen ut. Tank kan bare benyttes dersom hodet har kommet godt ned mot bekkenbunnen, og det er full åpning av mormunnen.

 

Taushetsplikt

Dette taler for seg selv. En taushetsplikt innebærer at helsearbeidere og alle som jobber med mennesker ikke har lov til å fortelle til noen andre om de personer og de tilfeller de møter gjennom jobben. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

 

Termin

Termin er den datoen man regner seg frem til at babyen skal fødes. Dette tar utgangspunkt i første dag av den siste menstruasjonen og man teller seg frem til 280 dager senere. Feilmarginen er pluss/minus fjorten dager.

 

Tilsetningsstoffer

Se her vedrørende tilsetningsstoffer


 

U

U

 

Ultralyd

Dette er høyfrekvente lydbølger som sender et ekko tilbake hvoe det deretter dannes et bilde. Alle gravide får nå tilbud om å bli undersøkt med ultralyd rundt uke 17.

 

Utflod

Utflod er normalt hos alle kvinner, men kan være i varierende grad. Man bør være påpasselig dersom det er en endring i utflod eks. farge eller lukt. Gravide bør være ekstra påpasselige ved endringer.


 

V

V

 

Vakum

Vakum er betegnelsen på en sugekopp som festes til barnets hode for å hjelpe dette til å komme ut. Prinsippet er det samme som bruk av tang.

 

Vernix Caseosa

Dette er det latinske navnet for foster talg som omgir barnet under graviditeten. Foster talg  beskytter barnets hud mot vannet som er inne i livmoren.


 

W

W

 

Warfarin

Dette er et antikoagulasjons middel som kan gi fosterskader.

 

Wassermanns prøve

Dette er en blodprøvene som rutinemessig blir tatt alle gravide. Den viser om man evt. har den skjeldne kjønnssykdommen syfilis. Syfilis er en sukdom som er meget skadelig for fosteret, men den kan heldigvis enkelt behandles med penicillin.


 

Ø

Ø

 

Ødem

Dette er vannansamling i vevet utenfor årene. Det er ganske vanlig at gravide får dette og da  spesielt i bena.

 

Økedager

Dette er de dagene da babyen "gjør sitt beste" for å stimulere mor's melkeproduksjon.

Har du behov for hjelp ifm. amming kan du kontakte ammehjelpen.

 

 

Økonomi

Nedenfor har vi satt opp noen aktuelle linker som tar deg til nettsider som kan hjelpe deg gjennom den store jungelen av alle de paragrafer og det omfattende byråkratiet som de fleste møter eksksempelvis ved økonomiske og juridiske problemstillingene en familie kan komme ut for. Se her:

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Småbarnsforeldres rettigheter

Student og gravid

Trygdeetatens informasjonssider

 

Østrogen

Er et kvinnelig kjønnshormon.

 

Øyekatarr

Øyekatarr forekommer ofte hos nyfødte barn. Dersom øyet virker litt irritert anbefales det fra noen jordmødre å drøppe en dråpe morsmelk i øyet. Morsmelk innholder mange fine og naturlige stoffer. Dersom det er mye irritasjon og puss kan dette skyldes en bakterieinfeksjon som eks. stafylokokker eller clamydia-mikrober. I slike situasjoner tas det prøver fra øyet og dette vil bli behandlet med øyedråper. Mer info. om dette gis som regel av helsesøster eller en barnelege.


 

Å

Å

 

Åpningstid

Dette er ikke åpningstiden i kjøpesenteret slik det kanskje kan høres ut som, men det er den tiden det tar fra mormunnen har begynt å åpne seg til den har ti centimeters åpning, og den fødende kan begynne å trykke.

 


 Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo PizzaBli synlig for barnefamilien,

- Bestill annonse i dag!


- startstedet for din drømmeferie


AltomLondon.no 

 

Alt innhold på Barnstell.no er opphavsrettslig beskyttet.

Vi gjør deg oppmerksom på at bak nettsiden Barnstell.no står det ikke noe helsefaglig personell. All informasjon som formidles på disse nettsidene er i sin helhet basert på innhentet informasjon fra diverse fagbøker mm. Informasjonen og artiklene erstatter på ingen måte nødvendig legekonsultasjoner under svangerskapet. Barnstell.no frasier seg ethvert ansvar i alle former for eventuelle helseskader, missforståelser, feiltolkinger etc. som følge av bruk av de beskrivelser og teknikker som gjengis og omtales på nettsidene. Personvern.